Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Profilaktyka- inaczej

Profilaktyka- inaczej

Dnia 12 lutego odbyły się w naszej szkole profilaktyczne spektakle teatralne, przygotowane przez Impresariat Artystyczny Inspiracja z Krakowa. Są one  atrakcyjną formą przekazywania treści trudnych, typowych dla młodych ludzi.

Uczniowie klas I- III obejrzeli spektakl pt. Prawdziwy skarb, którego tematem wiodącym było dokuczanie i wykluczenie z grupy rówieśniczej. W krainie bajtów to spektakl, który obejrzeli uczniowie klas IV- V, a dotyczył zagrożeń wynikających z kontaktu ze współczesnymi mediami. Uczniowie klas VI- VIII obejrzeli spektakl pt. Pętla zdarzeń
dotyczący agresji i przemocy rówieśniczej.

Spektakle były punktem wyjścia do prelekcji i rozmowy z uczestnikami spotkań. Pogłębiały wiedzę na temat szkodliwości używek, uczyły asertywności i przyjmowania zachowań pożądanych w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych. Wskazywały również gdzie w takich przypadkach szukać pomocy.

 Łomińska- pedagog szkolny

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button