PIERWSZAKI Z ŻAGAŃSKIEJ JEDYNECZKI DLA PSIAKÓW Z PRZYTULISKA

NAJMŁODSI UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 – WSPANIAŁE PIERWSZAKI Z KLASY I a i I b SĄ BARDZO WRAŻLIWI NA KRZYWDĘ ZWIERZĄT.

DOSKONALE WIEDZĄ JAK BARDZO POTRZEBNA JEST POMOC CZWORONOŻNYM PRZYJACIOŁOM, DLATEGO TEŻ Z OKAZJI ŚWIĘTA ZWIERZĄT, KTÓRE PRZYPADA 4 X Z WYCHOWAWCZYNIAMI WIOLETTĄ LOBA I MAŁGORZATA WIADOMSKĄ ZBIERAŁY KARMĘ, ZABAWKI, SMYCZE, KOCE DLA PIESKÓW Z ŻAGAŃSKIEGO PRZYTULISKA I ZACHĘCIŁY DO TEJ AKCJI WSZYSTKIE DZIECI Z KLAS I – III. PIERWSZAKI ODWIEDZIŁY PRZYTULISKO I DOSTARCZYŁY PREZENTY PSIAKOM.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za wielkie serca, którym nie są obojętne losy zwierzaków.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 11.10.2018r.
W sprawie: Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektor szkoły zarządza, że 11 października 2018r. dla całej szkoły odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W związku z tym:
dla kl. 1-8 lekcje są skrócone i trwają po 30 minut:
1. 8.00-8.30
2. 8.40-9.10
3. 9.20-9.50
4. 10.00-10.30
5. 10.40-11.10
6. 11.20-11.40- wychowawcy zajmują się swoimi klasami do czasu rozpoczęcia apelu oraz podczas jego trwania
12.00- uroczysty apel z okazji DEN w którym biorą udział wszyscy uczniowie
kl.1-3 wychowawcy podadzą indywidualny plan do wiadomości rodziców dopasowany do późniejszej uroczystości.
UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ APELOWY

PLAN UROCZYSTOŚCI:
11.45-zbiórka wszystkich uczniów na Sali gimnastycznej,
12.00- uroczysty apel

Po zakończonej uroczystości ok. godz. 12.40 uczniowie udają się do domu,
natomiast uczniowie młodsi zapisani na świetlicę szkolną oczekują w niej na rodziców.
Świetlica szkolna w tym dniu czynna bez zmian do godz. 16.15
Obiad dla uczniów od godz.11.30-12.40 według odrębnego planu.