O SZKOLE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Żaganiu to nowoczesna, kreatywna placówka oświatowo-wychowawcza, która:

 

 • w pełni realizuje założenia reformy oświaty
 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wypracowała własny system wychowawczy
 • ma własną bogatą tradycję szkoły
 • posiada dobrą bazę lokalową z dwiema salami gimnastycznymi
 • stosuje aktywne formy i metody nauczania
 • stwarza atmosferę dialogu i zaufania
 • otacza opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci z trudnościami w nauce
 • szczególną opieką otacza ucznia zdolnego przez prowadzenie wielu kół przedmiotowych i zainteresowań
 • preferuje podmiotowość i samorządność
 • otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • zapewnia różne formy wypoczynku  letniego i zimowego
 • świetlicę z przedłużonym czasem pracy wraz z możliwością wykupienia obiadu
 • dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka
 • pracownię komputerową.