Biblioteka

Biblioteka szkolna mieści się na najwyższej kondygnacji budynku.

a zewnątrz jest to szczyt zwieńczony schodkowym ryzalitem.

Biblioteka jest ośrodkiem życia kulturalnego szkoły, miejscem rozwijania zainteresowań i talentów uczniów.

Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej bibliotekę Janiny Jurga uczestniczą w pracach Koła Bibliotecznego.

plan wypozycen

20141027820 20141027825 20150202997-1 20150204999 201502041000 201502041003