Świetlica

Świetlica szkolna w nowej odsłonie

W świetlicy szkolnej został przeprowadzony generalny remont. Ściany zyskały nowy słoneczny kolor, na jednej ze ścian zawisł telewizor, zakupione zostały nowe meble, oraz pomoce dydaktyczne i zabawki dla uczniów. Dla najmłodszych w świetlicy został zakupiony wesoły stoliczek w kształcie sześciokąta, a dla uczniów lubiących poczytać powstał kącik czytelniczy. Serdeczne podziękowania za nową salę składamy p. Dyrektor Małgorzacie Kalinowskiej, oraz p. Leszkowi Królikowi i Piotrowi Pawlaczkowi za wielogodzinną pracę i dopracowanie każdego szczegółu podczas remontu.

Uczniowie i Wychowawcy Świetlicy Szkolnej

Kierownik świetlicy – mgr Katarzyna Płocka

Wychowawca – mgr Magdalena Piwińska

Wychowawca mgr Marzena Białkowska

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględnia się także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,    o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawcy starają się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponuję różnorodne zabawy i gry Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 16:15.

skanowanie0001