Pedagog Szkolny

Drodzy Uczniowie!

Każdy problem można rozwiązać!
Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu i zaangażowania…
Jeśli więc!!!
Nie możesz  sobie poradzić z trudną sytuacją…
Ciężko Ci o tym powiedzieć komukolwiek…
Jeśli jest Ci źle i czujesz, że nikt Cię nie rozumie…
Jeśli widzisz, że komuś dzieje się krzywda… lub
Jeśli tak zwyczajnie chcesz porozmawiać, pochwalić się czymś, zaproponować coś ciekawego…

                                              ZAPRASZAM SERDECZNIE!!
Pedagog  szkolny Bogusława Łomińska

  Do moich obowiązków należy:

 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  i problemów wychowawczych
 • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych
 • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  i rówieśniczych
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach
  i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych
 • Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych
 • Profilaktyka w zakresie uzależnień, agresji i przemocy, itp.
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, UM, OPS, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, itp.

 

 

Kącik dla rodziców

dziecko-w-sieci wrzesień 2016

 wrzesień 2015

maj 2015

luty 2015

grudzien 2014

wrzesien 2014


czerwiec 2014


luty 2014


wrzesień 2013


Luty 2013

IX 2012

IX 2011