Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Kalinowska

Wicedyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kurek

Godziny przyjęć rodziców w ramach godzin pracy lub pod telefonem:

Dyrektor: 684782190

Wicedyrektor: 684782191