Nauczyciele

Kadra nauczycielska
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Żaganiu

mgr Violetta Loba
mgr Renata Rzeszowska
mgr Monika Wągrowska
mgr Jolanta Kwiatkowska
mgr Małgorzata Wiadomska
mgr Irena Stahl
mgr Anita Hołodowska
nauczycielki kształcenia zintegrowanego
   
mgr Wiesława Babut
mgr Honorata Matusiak – Dzimińska
mgr Beata Szubelak
nauczycielki języka polskiego
   
mgr Yana Gross
mgr Danuta Szwarc
nauczycielki matematyki
   
mgr Agata Świątek
mgr Sylwia Bojarska
nauczycielki języka angielskiego
   
mgr Krzysztof Dzimiński nauczyciel religii
   
mgr Robert Matusiewicz
mgr Marzanna Staśkiewicz
nauczyciele wychowania fizycznego
   
mgr Janina Jurga nauczyciel bibliotekarz
   
mgr Agnieszka Kurek nauczycielka plastyki i informatyki klas I – III
   
mgr Magdalena Piwińska
mgr Ewa Łatacz
nauczycielka przyrody
   
mgr Bogusława Łomińska pedagog
   
mgr Katarzyna Płocka
mgr Marzena Białkowska
wychowawczynie świetlicy
   
mgr Rozalia Kamińska
nauczyciel muzyki
   
mgr Katarzyna Wilczopolska nauczycielka historii
   
mgr Piotr Tawrel nauczyciel informatyki i techniki
   
mgr Jolanta Nowak
mgr Justyna Haniszewska
nauczycielki przedszkola