Wizyta w przytulisku dla zwierzat

Dnia 26 października klasy IIIb i IIIc wybrały się do Przytuliska dla Zwierząt w Żaganiu. Głównym założeniem i celem wizyty było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u nich gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz przytuliska i zasadami funkcjonowania przytuliska. Dzieci wykazały się wielką wrażliwością na los bezdomnych zwierząt, poznały przytulisko i pracę w nim.

Żywa lekcja historii

W dniu 9 listopada 2017r. uczniowie  klas IV- VII wzięli udział w żywej lekcji historii. Organizatorami lekcji była grupa historyczna z Torunia „ Arkona” . Lekcja miała za zadanie przybliżyć dzieciom dzieje Polski za czasów panowania królów elekcyjnych. Grupa w bardzo ciekawy sposób przybliżyła dzieciom te wydarzenia. Dane historyczne były przeplatane pokazami strojów ludowych oraz szlachty. Uczniowie mogli również zobaczyć z jakich elementów składa się prawdziwa zbroja rycerska. Panowie w bardzo ciekawy sposób opowiadali o jej elementach. Punktem kulminacyjnym lekcji był pojedynek króla z powstańcem kozackim. Na sam koniec lekcji czekały na dzieci zagadki historyczne. Zwycięzcy dostali nagrody w postaci pamiątkowych monet.

Szkolne Koło Rowerowe

W sobotę 11.11.17r. odbyła  się piesza wycieczka żółtym szlakiem turystycznym, który poprowadził nas na początku trasy pod wieżę Bismarcka.

Tam dowiedzieliśmy się od przewodnika, że takich wież jest   dużo więcej, oraz dlaczego zostały wybudowane.

Następnie przez pola, łąki i wieś Marysin dotarliśmy do Pustelni i Diabelskiego Kamienia,  gdzie poznaliśmy związane z nimi legendy.

Przyjemnie było pooddychać świeżym powietrzem poza miastem i nacieszyć oczy jesiennymi barwami przyrody.

Opiekun  SKR

Jolanta  Nowak

Koncert Muzyki Greckiej

Dnia 27.10.2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu odbył się koncert muzyki greckiej z udziałem filharmoników zielonogórskich. Wykonano następujące utwory muzyczne:
Antyczny Hymn do Zeusa
Zorba
Dzieci Pireusu
Cyganeria
Greckie Wino
Taniec Dionizosa
Przedstawiono również prezentację antycznego teatru greckiego.Dzieci miały możliwość bezpośredniego odbioru utworów muzycznych wykonywanych na instrumentach: buzuki, gitara, fletnia pana, duda bałkańska, klarnet, flet.

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt!

Pod tym hasłem odbyła się zbiórka karmy dla zwierzaków z żagańskiego przytuliska. W akcji organizowanej przez p. V. Lobę oraz Samorząd Uczniowski wzięli udział uczniowie klas 0 – VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu. Karma i akcesoria zostały przekazane na ręce opiekunów przytuliska.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za wielkie serca, którym nie są obojętne losy zwierzaków.