Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Pedagog

Drodzy Uczniowie!

Każdy problem można rozwiązać!
Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu i zaangażowania…
Jeśli więc!!!
Nie możesz  sobie poradzić z trudną sytuacją…
Ciężko Ci o tym powiedzieć komukolwiek…
Jeśli jest Ci źle i czujesz, że nikt Cię nie rozumie…
Jeśli widzisz, że komuś dzieje się krzywda… lub
Jeśli tak zwyczajnie chcesz porozmawiać, pochwalić się czymś, zaproponować coś ciekawego…

ZAPRASZAM SERDECZNIE!!
Pedagog  szkolny Bogusława Łomińska

 

  Do moich obowiązków należy:

 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  i problemów wychowawczych
 • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych
 • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  i rówieśniczych
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach
  i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych
 • Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych
 • Profilaktyka w zakresie uzależnień, agresji i przemocy, itp.
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, UM, OPS, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, itp.
Data dodania: 2018-12-18 23:10:54
Data edycji: 2018-12-18 23:11:02
Ilość wyświetleń: 2283

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej